O NAS
PUBLIKACJE
LogowanieHistoria - Muay Thai

Muay Thai to narodowy tajski sport walki o tysicletniej tradycji, nieodcznie zwizany z histori i kultur tego kraju. Obecnie wiodcy sport narodowy, bdcy wizytwka Tajlandii na caym wiecie.

Historia Muay Thai jest histori narodu Tajskiego - jakkolwiek obie bardzo cikie do odkrycia.

Gdy armia birmaska zaatakowaa i zrwnaa z ziemi Ayuddhaya, znikny archiwa zwizane z histori Tajlandii. Z tymi archiwami zagina dua cz wczesnej historii Muay Thai. Te mae iloci informacji, ktre znamy pochodz z zapiskw osb, ktre odwiedziy Tajlandi pochodzcych z Birmy, Kambody i wczesnej Europy, a take z kronik pochodzcych z Krlestwa Lanna - prowincja Chiangmai.

Wszystkie rda zgadzaj si, co do jednego: Muay Thai wywodzi si z umiejtnoci walki wykorzystywanych na polu bitwy i stao si bardziej miercionone ni bro, ktr owy sposb walki zastpi.

Jeli chodzi o pochodzenie Muay Thai rda nie s zgodne, czsto wykluczaj si nawzajem. Niemniej jednak przyjto dwie gwne teorie.

Jedna z nich mwi, e sztuka Muay Thai narodzia si, gdy nard Tajski migrowa i toczy walki o ziemi. Inna teoria mwi, e nard Tajski by ju na swojej ziemi, a Muay Thai narodzio si jako sposb obrony kraju i narodu przed cigymi grobami inwazji.

Ta druga teoria, pomimo i kontrowersyjna posiada wsparcie naukowe i dowody archeologiczne. Jakkolwiek pierwsza take jest moliwa, poniewa potwierdzaj ja przybyli tam pionierzy. Jedno jest pewne, Muay Thai byo istotn czci Tajskiej kultury od pocztku jej dziejw. W Tajlandii jest to sport krlw.

W dawnych czasach, narodowe problemy byy rozwizywane w trakcie walk Muay Thai.

Najwiksze zainteresowanie Muay Thai jako sportem jak i sposobem walki bitewnej zrodzio si za panowania Krla Naresuan w 1584 roku, w okresie znanym pod nazw Okres Ayuddhaya. W czasie tego okresu kady onierz by trenowany w zakresie Muay Thai i mg go uywa tak jak to robi sam krl. Powoli Muay Thai rozprzestrzenio si i pojawiy si Okres Ayuddhaya.

Zmiany w tej sztuce walki nastpiy take za panowania Krla Prachao Sua zwanego - Krl Tygrys. Kocha on Muay Thai tak bardzo, e czsto walczy incognito w wiejskich zawodach, pokonujc lokalnych mistrzw. Za panowania Krla Tygrysa nard Tajski y w pokoju. Krl chcc zapewni zajcie armii rozkaza im trenowa Muay Thai. Zainteresowanie sportem byo ju znaczne, a wtedy jeszcze bardziej wzroso.

Tajski boks zosta ulubionym sportem i sposobem spdzania wolnego czasu dla narodu, armii i krla. Historyczne rda pokazuj, e ludzie z rnych rodowisk doczyli do obozw treningowych. Bogaci, biedni, modzi i starzy wszyscy chcieli wzi udzia w treningach. Kada wioska wystawiaa do walki swoich mistrzw i organizowaa zawody. Kada walka zamieniaa si w zawody, podczas ktrych obstawiano zarwno wygranego jak i udowadniano wyszoci danej miejscowoci. Tradycja obstawiania walk pozostaa w sporcie do dzi, teraz wyniki walk s obstawiane bardzo duymi kwotami.

Tajski boks by zawsze popularny, niemniej jednak jak w kadym sporcie byy okresy, kiedy by bardziej modny. Za panowania Krla Rama V wiele walk Muay Thai odbywao si z rozkazu krlewskiego. Bokserzy byli odznaczani rangami militarnymi przez krla. W dzisiejszych czasach tytuy takie jak Muen Muay Mee Chue z Chaiya lub Muen Muay Man Much z Lopburi s waciwie nieprzetumaczalne. Maj one podobne znaczenie do Majora Boksu. W tamtych czasach byy one bardzo wanymi i szanowanymi tytuMuen.

Okres panowania krla Rama V by kolejnym zoty wiekiem dla Muay Thai. Zaoono duo obozw bokserskich. owcy talentw - z rozkazu krlewskiego - rekrutowali potencjalnych bokserw z caego kraju. Organizatorzy walk zaczli organizowa wielkie zawody, w ktrych walczono o due nagrody i honor. To ekscytowao ludzi tak bardzo jak dzisiejsze walki na stadionie bokserskim w Bangkoku.

W tamtych czasach nie walczono na ringu tak jak odbywa si to obecnie. Kade wolne miejsce o odpowiednich rozmiarach byo dawniej wykorzystywane, np. dziedziniec, polana itp.

Dopiero za czasw panowania Krla Rama VI wprowadzono standardowe ringi otoczone linami, a take zaczto mierzy za pomoc zegara czas trwania walki. Wczeniej czas walki odmierzano za pomoc nakutej uski z kokosu unoszcej si na wodzie. Gdy uska kokosu zatona, bben sygnalizowa koniec rundy.

Muay Thai zawsze byo dla ludzi zarwno sportem jak i militarnym sposobem walki. We wszystkich zotych latach ludzie trenowali i praktykowali Muay Thai niezalenie od tego, czy by to krl czy te zwyky czowiek. Sport ten by take czci programu szkolnego, do 1920 kiedy to stwierdzono, e ilo urazw jest zbyt wysoka. Ludzie kontynuowali treningi w salach gimnastycznych i klubach tak jak odbywa si to w dzisiejszych czasach.

Przez wieki Muay Thai rozwijao si w armii. onierze trenowali i praktykowali techniki odkd tylko istniaa armia w Tajlandii. Dla onierzy zawsze bya to umiejtno walki obronnej, sztuka walki na polu bitwy. Gdy onierz Tajski walczy bez broni, uyje Muay Thai. W taki sam sposb walczy kady Taj, niezalenie czy jest to mczyzna czy kobieta. Obserwowanie, trenowanie, naladowanie jest czci dziecistwa kadego dziecka w Tajlandii. Zawsze tak byo.

Ludzie od zawsze uprawiali sport, a znaczc rol miao przeniesienie walk z pola bitwy na ring. Przyczynili si oni tak samo do utworzenia tego sportu jak i krlowie. Jednym z pionierw ksztatujcych ten sport by Krl Tygrysw, ktry nie tylko wpyn na styl walki, ale take na wyposaenie walczcego.

W czasie panowania Krla Tygrysw zaczto owija rce i przedramiona wosiem koskim. Miao to na celu dwie rzeczy - ochron zawodnika i wyrzdzenie wikszej szkody przeciwnikowi. Pniej wosie zostao zamienione na liny z konopi lub krochmalone paski baweniane. Na specjalne walki oraz za obopln zgod zawodnikw potuczone szko mieszane z klejem byo mocowane do owijaczy ochronnych.

Zmiany, jakie zaistniay w sporcie byy zmianami dotyczcymi uywanego wyposaenia, a nie radykalnymi zmianami sposobu walki. Na przykad tajscy zawodnicy zawsze nosili ochraniacze krocza. Kopnicie lub uderzenie kolanem w krocze byo dopuszczalne i zgodne z zasadami a do 1930 roku. Pocztkowo ochraniacze byy zrobione z kory drzewnej lub muszli przymocowanej za pomoc kawaka materiau zawizanego pomidzy nogami i dookoa tali.

W pniejszym okresie ochraniacz krocza zmieniono na trjktn poduszeczk czerwon lub niebiesk obwizan dookoa tali z paskiem przebiegajcym pomidzy nogami.

Ochraniacz w formie poduszeczki zosta zaniechany po podry pewnego boksera do Malezji, ktry zobaczy tam ochraniacz na krocze. Powrci z pomysem na nowy ochraniacz, ten pomys by bardzo zbliony do pierwszych stosowanych ochraniaczy z muszli i od tej pory zawodnicy Muay Thai zawsze ich uywali.

Najbardziej radykalne zmiany w sporcie zaszy w 1930. Wanie wtedy go ujednolicono, a do dzisiaj stosowane reguy i przepisy wprowadzono w ycie. Owijanie rk i przedramion linami zostao zabronione a w to miejsce zaczto uywa rkawic. Ta innowacja bya powodowana rwnie rosncym sukcesem tajskich bokserw w midzynarodowym boksie.

W tym samym czasie, co rkawice wprowadzono take kategorie wagowe oparte na klasyfikacji midzynarodowego boksu. Te i inne ulepszenia - takie jak wprowadzenie piciu rund - zasadniczo zmieniy techniki walki stosowane przez bokserw, przez co niektre z nich zanikny.

Przed wprowadzeniem kategorii wagowych zawodnik musia walczy z kadym, kto si zgosi do walki niezalenie od rnicy wzrostu czy wagi. Jakkolwiek wprowadzenie kategorii wagowej spowodowao, e zawodnicy byli stosownie dobrani i zamiast jednego mistrza wprowadzono tytu mistrza dla kadej kategorii wagowej.

Wikszo zawodnikw Muay Thai naley do lejszej kategorii wagowej. Siedemdziesit procent pord wszystkich zawodnikw naley do kategorii muszej i koguciej. Walki kategorii redniej nie s czsto spotykane, a walki wagi cikiej s bardzo rzadkie.

Budowanie stadionw zamiast prowizorycznych ringw i dziedzicw odbywao si za panowania Rama VII przed Drug Wojn wiatow. W czasie wojny stopniowo to zanikno nie mniej jednak zaraz po wojnie wznowio si ponownie - Muay Thai nie stracio swego zainteresowania. Bokserzy z rnych stron pastwa kolejny raz podyli do zdobycia sawy i fortuny w Bangkoku.

Saw mona byo zdoby na takich stadionach jak: Rajdamnern i Lumpinee. Nastpnie walki byy emitowane w kolorze w telewizji. Tajski Kana 7 rozpocz emisj z walk w kolorze ponad 20 lat temu. Aktualnie wszystkie tajskie stacje telewizyjne emituj bezpatnie dla milionw fanw Muay Thai w caej Tajlandii - cztery razy (wieczory) w tygodniu.

Sztuka walki pochodzca z pola bitewnego przerodzia si w popularny sport. Posiadajcy swoje przepisy, skodyfikowany i aktualnie skadajcy si z piciu trzyminutowych rund, pomidzy kad dwuminutowa przerwa na odzyskanie si.

Starsi bokserzy, ktrzy walczyli jeszcze przed Drug Wojn wiatow auj zmian wprowadzonych przez standaryzacj sportu. Mwi oni, e trzyminutowe rundy i kategorie wagowe zmieniy ten sport nie jest on ju taki, jakim oni go pamitaj.

Jeden z nich wspomina - Musielimy walczy z wszystkimi zawodnikami, (niezalenie od ich rozmiarw), Musielimy zna wszystkie triki stosowane podczas walki. Uywalimy uderze i technik, ktrych aktualni zawodnicy nie s nawet uczeni. Nie mielimy przerw midzy rundami, walczylimy do momentu, a ktry z nas upad).

Maj oni racj. Muay Thai zmieniao si przez lata. Zmieniao si i rozwijao z techniki walki wojennej, opartej na tradycji walki przekazywanej z pokolenia na pokolenie na pikny sport.

Kolejnym bardzo wanym krokiem w historii Muay Thai byo pojawienie si formuy amatorskiej. W ten sposb tak pikny sport, pozwalajcy na tak szerok gam dozwolonych technik podczas walki sta si bardzo bezpieczny a co za tym idzie uprawiany na jeszcze wiksz skal. Wprowadzono w tej formule obowizkowe ochraniacze na gow, klatk piersiow, okcie, krocze, golenie, szczka i rkawice. International Federation of Muay Thai Amateur (IFMA) to organizacja skupiajca aktualnie ponad 120 pastw z caego wiata. Odbywaj si cykliczne zawody: Mistrzostwa wiata, Puchar wiata, Mistrzostwa Europy oraz wiele rnych turniejw. Oczywicie tradycje zostay zachowane. Rytua Wai Kru jest obowizkowy przed kada walk, podczas ktrej zawsze rozbrzmiewa tradycyjna tajska muzyka. Te wszystkie elementy sprawiaj, e zawody Muay Thai to pikne i ekscytujce widowisko, ktre wprawia tumnie zgromadzon widownie w zachwyt.

Niezalenie od zmian historycznych, Muay Thai nie stracio egzotycznego uroku i tajemniczoci. Muay Thai byo, jest i bdzie sprawdzianem ducha walki. To sport wielkich charakterw.

rdo: World MuayThai Council (WMC)

 
Gorce info
Musisz być zalogowany, by móc pisać
Przyjaciele
Dragon Sports

Lubski Klub Sportowy
Karate OYAMA

Brazylijskie Jiu Jitsu
Zielona Gra

ary - serwis miejski


Fizjoterapeuta -
Micha Drzewiski


Rugby Club ary


www.prawko-ceramik.pl

Piotr Kaczan
Strona domowa


20% zniki dla KSW

ary.pl


Szkoy Walki